A projekt összköltsége: 328.000 Euro
A támogatás összege: 324.742 Euro
A projekt futamideje: 15 hónap

Székelyhíd története

Az I. világháborút lezáró békeszerződések után Románia határa Székelyhíd mellett húzódott, amit a II. világháború után szerződések is szentesítettek. Székelyhíd fejlődésében nagy visszalépést jelentett az 1961-es év, amikor a közigazgatási átszervezés után Székelyhidat, mint önálló közigazgatási központot felszámolták és Margittához csatolták, majd az újabb átszervezés következtében községközpont lett. Hozzá tartoznak: Nagykágya, Csokaly, Hegyközszentmiklós, Érolaszi és Érköbölkút falvak. A szocializmus éveinek erőltetett iparosítása Székelyhídon is megmutatkozott: bútorgyár, cipőgyár, lakatos és gépgyártó üzemrészlegek alakultak, melyek nagy része 1990 után bezárta kapuit, mert életképtelennek bizonyultak az állami támogatás megvonása után. A rendszerváltás után megszűnt a termelőszövetkezet, a földjeiket visszakapók közül egyesek egyéni gazdálkodással próbálkoznak, sokan pedig társulásokban műveltetik földjüket, mivel a szükséges munkaeszközök hiánya nem teszi rentábilissá az egyéni gazdálkodást 2004. február 23-án Székelyhíd újra városi rangra emelkedett.
(www.sacueni.ro)

Székelyhíd története: Wikipédia