A projekt összköltsége: 328.000 Euro
A támogatás összege: 324.742 Euro
A projekt futamideje: 15 hónap

HURO

A projekt célja a geotermikus potenciál felmérése Sacuieni-Létavértes környékén és rendelkezésre álló geotermikus energia felhasználási lehetőségeknek a beazonosítása. Ez a kutatás multidiszciplináris és felöleli a: földrajz, geodézia, kútfúrás, automatizálás, gépészet és turizmus területét. A fő cél a geotermikus energia felhasználása a lehető legnagyobb hatékonysággal sacuieni és Létavértes területén. A várható eredmények a következők: GIS rendszerű adatbázis léterhozása, a jövőbeli hőbányászati és temálvízfelhasználási munkák irányítása, a termálkutak paramétereinek pontos ismerete közvetlen mérés által, a gazdaságos felhasználási idő meghatározása, illetve a vízszint és hőmérséklet optimális értékeinek a meghatározása a gazdaságos kitermelés céljával, olyan rendszer-koncepciók kialakítása, amelyek gazdaságosan felhasználják a primer oldalon a termálvizet (<100°C).