A projekt összköltsége: 328.000 Euro
A támogatás összege: 324.742 Euro
A projekt futamideje: 15 hónap

Céljaink

Nagyváradi Egyetem

1. A geotermikus energetikai potenciál, fenntartható felhasználás elemzése; 1. 1.  A geotermikus energia fenntartható felhasználásának elemzése; 1.2 Adatgyűjtés (rétegekre vonatkozó, geofizikai, szivattyúzási tesztek, más mérések a termálkútban, stb.); 1.3 Geotermikus energia szempontjából fontos vízrétegek beazonosítása: a vízrétegek energetikai tartalmának becslése a hőmérsékletek alapján.

A kutatócsoportot egy a szakterületen elismert kutató vezeti. A projekt céljainak eléréséhez összetett és komplex  elemzésekre van szükség különböző szakterületek művelőinek bevonásával: geológusok, földrajztanár, geofizikusok, energetikai mérnökök, elektronikai mérnökök, gépészmérnökök, kémikusok, stb. A projektmenedzsment a célrendszerre és a meghatározott felelősségre alapoz. A projektvezető a következő szempontokat veszi figyelembe: a munkaterv pontok megvalósításának követése, célok elérése; a projektben dolgozók felelősségeinek meghatározása; a tevékenységek szakaszolása; mozgósítja a humán, anyagi és pénzügyi erőforrást a projekt megvalósításához; költségkategóriák megállapítása; monitoring és teljesítési dokumentumok elkészítése; az eredmények disszeminációjának szervezése.

1. Adatfeldolgozás és a geotermális potenciál szempontjából fontos vízrétegek beazonosítása; A vízrétegek geofizikai, geológiai, kémia, termofizikai és energetikai elemzése. 1.1 A kőzetek részletes termofizikai elemzése (fajhő, hővezetési tényező, stb.); a potenciális vízrétegek szintjének beazonosítása 1.2 A geotermikus energia jellemzése termofizikai, kémiai, geológiai szempontból. 1.3 a felhasználási módok beazonosítsa az energetikai jellemzők alapján; 2. Az optimális kitermelési módszerek meghatározása 2.1 Az optimális kitermelési módszerek meghatározása figyelembe véve a geotermikus energia adottságait: mérések elvégzése termálkutaknál a paraméterek beazonosítására; 2.2 koncepciók kidolgozása a geotermikus energia felhasználására 3. Műszaki és gazdaságossági tanulmány elkészítése a geotermális energia felhasználásához

Debreceni Egyetem

1. Publikáció és disszemináció minél szélesebb körben 1.1 kerekasztal az eredmények bemutatására; 1.2 Újsághirdetés 1.3  magyar és román nyelvű weblap készítése.  1.4 cikkek; 1.5  szórólapok (6x1000 db); 1.6 brosúrák (6x250 db) 12 oldal magyar és román nyelven; Saját kiadványainkhoz újra hasznosított papírt használunk, előnyben részesítjük a környezetbarát technológiát alkalmazó cégeket.

Időbeli ütemezés

 

1. év

2. év

I

II

III

I

II

III

Projekt előkészítés

01/01 – 03/01

 

 

 

 

 

Projekt menedzsment

01/01

 

 

03/02

 

 

Kutatási tevékenység

01/01

 

 

03/02

 

 

Kommunikációs tevékenység

01/01

 

 

03/02